Otsikko: Ympäristö.

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät:

  • Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi
  • Alueidenkäyttö
  • Luonnonsuojelu
  • Vesien- ja merenhoito
  • Vesitalous
  • Ympäristötieto ja ympäristötietoisuuden edistäminen

Valtakunnallisena erikoistumistehtävänä Uudenmaan  ELYllä on toimia meluntorjunnan asiantuntijana. Uudenmaan ELY-keskukseen on lisäksi valtakunnallisesti keskitetty lähivirkistysalueiden kunnostuksen ja kehittämisen rahoitustukitehtävät.


Päivitetty