Avaa chat-ikkuna

Tilapäinen opastusmerkki

Ajankohtaista

11.4.2022

Jatkossa liikennemerkkipäätöstä edellyttävien myyntitoiminnan, yleisötilaisuuksien tai muiden tapahtumien liikennemerkit on mahdollista kiinnittää myös valaisinpylväisiin. Tarkempi ohjeistus kiinnittämisestä annetaan lupapäätöksen yhteydessä.

Toinen suositeltava tapa tilapäisten merkkien asentamiselle on pinta-asennus. Tiealueeseen kuuluvan tieluiskan tai tien sivuojan takana sijaitsevan tasanteen maanpintaa suositellaan käytettäväksi pystytysalustana aina, kun valaisinpylvääseen kiinnittäminen ei ole mahdollista. Lisätietoa asennustavoista on hakemuksen pohjalta tehtävän päätöksen liitteessä.

Tilapäisen opastusmerkin käyttö

Tilapäinen opastusmerkki (G42) on tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jolla voidaan opastaa kohde tai tapahtuma, jota tilapäisyyden takia ei voida viitoittaa muilla opastusmerkeillä. Tilapäisen opastusmerkin käyttö koskee tilapäistä myyntitoimintaa ja kaupallisia yleisötilaisuuksia sekä tiekirkkoja.

Lähtökohtana tilapäisen opastusmerkin käytössä on, että opastustarve on tilapäinen ja kestää yleensä enintään neljä kuukautta. Tapauskohtaisesti kesto voi olla enintään kuusi kuukautta.

Tilapäisen opastusmerkin ulkoasu

Tilapäiset opastusmerkit voivat olla kevytrakenteisia tauluja, mutta merkin voi myös teettää liikennemerkkivalmistajalla. Merkin rakenteen tulee kestää merkkiin kohdistuvat kohtuulliset luonnonvoimat. Tilapäisten opastusmerkkien pohjaväri on valkoinen ja teksti musta. Opastusmerkeissä käytettävän tekstin koko määräytyy sen maantien mukaan, jonka varrelle opastusmerkit sijoitetaan.

Tilapäisissä opastusmerkeissä käytetään yleensä vapaamuotoista tunnusta tai kuviota, jotka voivat olla värillisiä tai mustia, sekä nuolta. Lisäksi merkissä voidaan käyttää tekstiä ja tarvittaessa ilmoittaa etäisyys kohteeseen.

valkopohjaisia opasteita, joissa nuoli, etäisyys, teksti ja symboli: Messut, nuoli oikealle, Mansikoita 400 m, Tiekirkko 2 km.

Kuva: Esimerkkejä tilapäisten opasteiden sisällöstä. 

Tilapäisen viitoituksen laajuus

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tapauskohtaisesti kohteen arvioidun kävijämäärän, sijaintipaikan ja maanteiden muun viitoituksen mukaan. Tilapäisen myyntitoiminnan, tiekirkkojen ja muiden yleisötilaisuuksien osalta käytetään yleensä lähiopastusta, yleensä 200–300 metriä ennen myyntipaikkaa tai sille johtavaa liittymää. Tilapäinen opastusmerkki sijoitetaan aina tiealueelle.

Sen sijaan suuret yleisötilaisuudet voi olla tarpeen opastaa kauempaa.

Tilapäisen opastusmerkin sijoittamiseen tarvitaan lupa

Lupaa tulee hakea viimeistään kuukautta ennen viitoitustarpeen alkua.

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

•    opastettavan kohteen nimi ja ajankohta
•    kartta
•    tien numero
•    yhteyshenkilön yhteystiedot
•    laskutusosoite
•    hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Hakemuksen käsittelyaika ja lupapäätös

Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2–4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

Tilapäisen opastusmerkin lupapäätöksessä määritellään aika, jolloin merkit saa pystyttää ja jolloin merkit tulee poistaa. Luvanhaltija vastaa luvan mukaisten opastusmerkkien hankinnasta, pystytyksestä ja poistamisesta lupapäätöksen liitteenä olevan ohjeen mukaisesti.  

Tilapäistä opastusmerkkiä varten lupa myönnetään määräaikaisena, yleensä yksittäisen tapahtuman keston ajaksi tai yhdelle kaudelle. Harkinnan mukaan samanlaisena toistuvalle tilapäiselle toiminnalle voidaan myöntää lupa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvan tilapäisen myyntitoiminnan opastusmerkkejä varten lupa voidaan myöntää samalle ajalle kuin suostumus myyntitoimintaan on myönnetty.

Lupamaksut

  • myönteinen päätös 50 €
    • sisältää lupaviranomaisen harkinnan mukaan 1-6 merkin sijoittamisen
    • lähiopastuksessa yleensä riittää kaksi merkkiä
  • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50€

Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

  • Palauteväylä (etsi tietoa, jätä palaute tai kehitysehdotus, kysy neuvoa)
  • Neuvonta 0295 020 600 ma–pe klo 9-15 (pvm/mpm)
  • Chat-palvelussa asiakasneuvoja paikalla ma-pe klo 9-15 (muuna aikana virtuaalineuvoja)
  • Somessa: Instagram | Facebook | Twitter

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).