Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi

Tapahtuman liikennejärjestelyt

Ajankohtaista

11.4.2022

Jatkossa liikennemerkkipäätöstä edellyttävien myyntitoiminnan, yleisötilaisuuksien tai muiden tapahtumien liikennemerkit on mahdollista kiinnittää myös valaisinpylväisiin. Tarkempi ohjeistus kiinnittämisestä annetaan lupapäätöksen yhteydessä.

Toinen suositeltava tapa tilapäisten merkkien asentamiselle on pinta-asennus. Tiealueeseen kuuluvan tieluiskan tai tien sivuojan takana sijaitsevan tasanteen maanpintaa suositellaan käytettäväksi pystytysalustana aina, kun valaisinpylvääseen kiinnittäminen ei ole mahdollista. Lisätietoa asennustavoista on hakemuksen pohjalta tehtävän päätöksen liitteessä.

31.12.2021 Muutoksia luvan hakemiseen vuoden 2022 alusta lähtien

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Vaihtoehtoisena tapana on lähettää vapaamuotoinen hakemus liitteineen kirjeellä postitse.

Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Tieliikennelakiin uusi liikennemerkki

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin tuli uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia.  Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea lupa. Lupapäätös on maksullinen.

Huom! Jokaisen yleisötilaisuuden tai myyntitapahtuman viitoittamisesta tulee jättää oma hakemus ja jokaisesta tapahtumasta tehdään oma päätös.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä, lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan.

HUOM! Hakemuksen käsittely kestää minimissään 3 arkipäivää.

Mikäli tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan tiealueella tehtävän työn vuoksi, tulee hakea työlupa.

Luvan hakeminen

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää vapaamuotoista hakemusta. Lähetä alla luetellut tiedot sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitteineen postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus. Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Lupamaksut

 • 1– 6 kpl liikennemerkkejä 50 euroa
 • 7–20 kpl liikennemerkkejä 200 euroa
 • Yli 20 kpl liikennemerkkejä 500 euroa

(Maksua ei peritä liikenneturvallisuussyistä, jos päätös sisältää vain nopeusrajoitusmerkkejä.)

 • kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €
 • luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään lupamaksu, joka on puolet alkuperäisestä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 €

HUOM!  Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on sulkemiseen haettava erikseen lupa alueellisesta ELY-keskuksesta. Lue lisätietoa asiasta nettisivulta:

Tiekirkot

Tiekirkot viitoitetaan tilapäisellä opastusmerkillä kuten kausiluonteiset yleisötilaisuudet. Lupapäätös on maksullinen.

Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia tai muita tapahtumia. Tiekirkkoviitoituksen edellytyksenä on mm., että tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittaisessa tiekirkkoesitteessä ja sillä tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa.


Alueellista tietoa