› Takaisin graafiseen esitykseen

Maahanmuutto

ELY-keskukset hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa:

  • maahanmuuttajien kotouttamistyön suunnittelu ja ohjaus
  • kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
  • alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten antaminen
  • etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttoasioiden toiminnallisesta ohjauksesta.

Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvien tehtävien hallinnollinen koordinointi on koottu seitsemään ELY-keskukseen. Kaikkien viidentoista ELY-keskuksen maahanmuuttoyhdyshenkilöt palvelevat oman alueensa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita maahanmuuttoasioissa.

Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat työnhakijoiksi rekisteröityneiden maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä.

Maahanmuuttajien kotouttamista ja pakolaisten vastaanottoa koskeva tieto on koottu pääasiassa kotouttaminen.fi-sivustolle, jota ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Maahanmuutto - Uusimaa

Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset kuuluvat samaan maahanmuuttotyön alueelliseen toiminta-alueeseen. ELY-keskusten työntekijät kehittävät itsenäisesti maahanmuuttotyön verkostoja ja yhteistyötä omilla alueillaan. Laajennetulla alueella on järjestetty muun muassa yhdessä suunniteltuja koulutustilaisuuksia.   

Uudellamaalla alueellista työtä eri toimijoiden kanssa tekevät eri maahanmuuttotyön osa-alueisiin erikoistuneet työntekijät ja maahanmuuttopäällikkö. 

Uudellamaalla on kehitetty valtakunnallinen  verkkopalvelu kotoutumisentukena.fi, joka tukee kotoutumisen parissa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.


Päivitetty