› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Liikenne.

ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Lisäksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

Usein kysyttyä liikenteestä

Hae lupaa, avustusta tai vahingonkorvausta 

ELY-keskus myöntää tienpidon lupia, antaa lausuntoja ja käsittelee vahingonkorvaushakemuksia. Myönnämme myös avustuksia yksityisteiden parantamiseen.

Etsi tietoa liikenneturvallisuuden parantamisesta

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta mm. parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla.

Etsi tietoa tiehankkeista

ELY-keskukset pyrkivät uusia teitä rakentamalla ja nykyisiä parantamalla lisäämään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiehankkeet sisältävät mm. teiden, kävely- tai pyöräilyväylien, siltojen, tunnelien ja tievalaistuksen rakentamista ja parantamista.

Etsi tietoa tien kunnosta tai hoidosta

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa.

Anna palautetta

Kysy neuvoa

Liikennetehtävien työnjako

ELY-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. ELY-keskus tilaa kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt kilpailutetuilta urakoitsijoilta.

Tieliikenteen liikenteenohjaustehtävistä vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Group (TMFG).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuonna 2020 toimialueella on yhteensä 46 kuntaa.

Toimialue käsittää maan ainoan metropolialueen, mutta myös maaseutumaisia kuntia. Alueella asuu lähes kaksi miljoonaa asukasta, ja väestön on ennustettu kasvavan muuta maata voimakkaammin myös jatkossa.

Alueella on valtakunnan vilkkaimmat tieosuudet, suurimmat liikennemäärät ja useita merkittäviä kansallisen ja kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohtia. Lähes kolmannes koko maan liikennesuoritteesta ja lähes puolet joukkoliikenteen suoritteesta ajetaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Liikenteen kasvu on hidastunut, mutta liikennesuoritteen ennustetaan tulevien 30 vuoden aikana edelleen kasvavan noin kolmanneksella.

Strategia

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kannalta keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat toimivien ja turvallisten matkojen turvaaminen sekä ilmastostrategiatyön edistäminen. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimimme seuraavasti:

  • Liikennettä.Sovitamme maankäyttöä ja liikennesuunnittelua yhteen sekä ohjaamme maankäyttöä yhdyskuntarakennetta eheyttävään ja tiivistävään suuntaan.
  • Varmistamme tiestön liikennöitävyyden ympäri vuoden ja vuorokauden.
  • Huolehdimme liikenneturvallisuudesta muun muassa ylläpitämällä tiestöä, päättämällä nopeusrajoituksista  ja vaikuttamalla asenteisiin.
  • Parannamme matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta esimerkiksi ostamalla linja-autoliikennettä sekä osallistumalla joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen.
  • Luomme edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle sekä ennakoimme ja torjumme liikenteen meluhaittoja.

Rahoitus

Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon vuosittaisesta noin 100 miljoonan euron rahoituksesta tieverkon peruskunnossapito (hoito ja käyttö) ja ylläpito (korjaus) vievät yli 90 prosenttia. Tällä varmistetaan tieverkon toimintakunto ja liikennöitävyys, erityisesti keskeisellä väyläverkolla.

Viime vuosina kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän maantieverkon investointeja. Alle 10 miljoonan investoinneissa niiden käyttämä rahoitus onkin jo merkittävästi suurempi kuin Uudenmaan ELY-keskuksen. Tieverkon isot kehittämisinvestoinnit päätetään erikseen eduskunnassa, ja niiden rakentamisen toteuttaa Väylä.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu -usein kysyttyä.

Ehdotusapuri.

ALUEELLISET LINKIT