Kulttuuri ja luova talous

ELY-keskukset edistävät taide- ja kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja moninaisuuden parantamiseksi yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. ELY-keskukset esimerkiksi järjestävät verkostotapaamisia, rahoitusinfoja ja asiantuntijatapaamisia sekä viestivät kulttuurin ja luovien alojen kehittämisestä mm. uutiskirjein. 

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta ELY-keskuksen tehtävänä on mm.

  • edistää taide-, kulttuuri- ja taidekasvatus-palveluiden uusia muotoja ja saatavuutta
  • lisätä kulttuuriin osallisuutta
  • lisätä alan asiantuntemusta alueellaan, vahvistaa aluekehittämis- ja kulttuuritoimijoiden, taide- ja kulttuurifestivaalien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. 

ELY-keskusten tehtävänä on myös vahvistaa luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä luovaa taloutta tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Esimerkiksi yritykset voivat saada neuvontapalveluja ja sparrausta yritystoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälistymiseksi.

Aineettoman tuotannon kasvun ja luovan työn kehittämisessä ELY-keskusten tehtävänä on

  • edistää aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla sekä kehittää kokeilukulttuuria, digitaalista liiketoimintaa ja monialayrittäjyyttä
  • lisätä kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä sekä kulttuuriyrittäjyyttä ja kulttuurin matkailullista tuotteistamista
  • edistää luovan työn tekijöiden, yritysten sekä kolmannen sektorin toimintaa ja neuvontaa sekä kehittää osaamista ja kansainvälistyvää liiketoimintaa
  • kehittää luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja työelämässä
  • tuottaa luovien alojen ja kulttuurin toimialatietoa ja lisätä asiantuntemusta alueella.

ELY-keskukset tekevät yhteistyötä kansallisen kulttuurimatkailun katto-organisaation (Culture Finland) sekä suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kanssa.

ELY-keskusten kulttuuritehtävien avulla on mahdollista, että kansalaiset voivat kokea enemmän osallisuutta ja kiinnittyä omaehtoisen toiminnan kautta itselle tärkeään asiaan. Kaikenikäisten yksilöllisessä kehityksessä kulttuurilla on selkeitä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Myös muille kuin luovien alojen yrityksille kulttuurista saadaan lisäarvoa yritystoimintaan sekä työntekijöille hyvinvointia. Luovien alojen yrityksille ja vapaille toimijoille tulee uusia mahdollisuuksia ansaita luovalla työllä. Luovien alojen yritykset ja toimijat voivat kohentaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä levittää kulttuuriosaamista ja hyvinvointia laajasti, myös kansainvälisesti.

TIETOA ALUEELTA

Kulttuuri ja luova talous - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen tilaisuuksia sekä infoja ja on mukana muiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa kulttuuria edistäviä tavoitteita sekä strategisesti että käytännön toteutuksin esim. koulutusten avulla. Kulttuuriyrittäjyyden ja luovan talouden tehtävät kytkeytyvät useaan hallinnonalaan ja moneen organisaatioon sekä kulttuurista hyvinvointia -tehtävään.

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa on tehty yhdessä monien toimijoiden kanssa lähivuosina. Sitä myös uudistetaan jatkuvasti.

Tapahtumia

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi (19. kerta) järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-Savossa ja Savonlinnassa syksyllä 2018. Vuoden 2020 kulttuurifoorumi (21. kerta) on poikkeuksellisesti yhden päivän mittainen etätapahtuma. Uutuutena on luovien alojen yrityksille suunnattu ohjelmaosuus. Foorumityöryhmien yhteiskokous ministereineen pidetään myöhemmin. Etelä-Savon ELYn edustaja on suomalaisen foorumityöryhmän jäsen. Lähde mukaan antoisaan yhteistyöhön ja ylläpidä kulttuuridialogia!

Etelä-Savon kulttuurileijonien luolassa luovien alojen yritykset ja muut toimijat pääsevät esittämään ideansa lempeille leijonille, joilta ne saavat palautetta ja vaihtoehtoja eteenpäin. Ensimmäisen kerran kulttuurileijonien luola järjestettiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuonna 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt Suomen Kuntaliiton ja TAKU ry:n kanssa koulutustilaisuuksia kuntien kulttuuripalveluista vastaaville eri puolilla Suomea. Lisätietoja tilaisuuksista löytyy Taku ry:n sivuilta kohdasta Tapahtumia.

Hankkeita ja verkostoja

Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa hyvinvointia ja edistää kulttuurin saavutettavuutta. Hankkeiden taustoista lisätietoa Oikopoluissa Cuporen julkaisussa Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Tärkeitä luovien alojen yritysten rahoituslähteitä ovat ELYssä esim. ESR- ja EAKR-rahastot, maaseuturahaston Leader-hankkeet ja yritysten kehittämistuki.

AVEKin tukemiin CreMA-, DigiDemo ja CreaDemo-hankkeisiin saa kaksi kertaa vuodessa hakuja varten tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä pientä sparrausta. Tarkoituksena on saada maakunnan luovien alojen yrityksille hyviä kehittämiskohteita ja hankkeita sekä madaltaa yritysten kynnystä ELYn ja muiden julkisten kehittämis- ja tukimuotojen hyödyntämiseen.

Parasta itää -verkostossa tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen Suomen itäisillä alueilla. Visiona onkin, että Parasta itää räjäyttää hyvinvoinnin kasvuun ja menot laskuun 2025 - 2030. Edelläkävijyys syntyy yhdessä työelämän ja koulutuksen luovana uudistajana parantamalla elin- ja pitovoimaa.

Aineistoa verkossa

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on verkossa. Etelä-Savon inventointitietoja on tarkistettu aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Uusia inventointeja valmistuu jatkuvasti. Etelä-Savon kulttuuriperintöön ja maisemiin voi tutustua verkkosivuilla linkeistä. 

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on viranomaisyhteistyön tulosta, sitä ylläpitävät Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY ja Savonlinnan maakuntamuseo yhdessä. Tietokanta sisältää tehtyjen inventointien ja inventoitujen kohteiden ja alueiden teksti-, kuva- ja paikkatietoaineistoja. Tietokantahanke on Euroopan aluekehitysrahaston vuosina 2013 - 2015 rahoittama.

Mikkelin kaupungin museoiden digitaalinen aineisto on nähtävänä ja käytettävänä osana Kansallista digitaalista kirjastoa. finna.fi-sivustolta pääsee vapaasti museoiden kokoelmiin, josta voi etsiä esimerkiksi vanhoja kuvia ja museoesineitä. Mikkelin kulttuurireitit on tehty sähköiseen muotoon, mihin on linkki oikealla palstalla Muualla verkossa -kohdassa.

Hakutietoja

Etelä-Savon ELY-keskus on koonnut kulttuurin ja luovien alojen rahoitushakuja varten kuvat, jotka havainnollistavat erikseen yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia hakea rahoitusta toimintansa kehittämiseksi kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Linkki löytyy oikealta palstalta Oikopolut-kohdasta.

Rakennerahastot.fi-sivuilla on koottu alueelliset ja valtakunnalliset hankehaut, joiden mukaan Etelä-Savon kulttuuriväki ja luovan alan yritykset voivat hakea hankerahoitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa pitkin vuotta haettavaksi valtionavustuksia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä erityistehtäviin kunnissa ja alueilla. Lisätietoja linkeissä!


Päivitetty