Keski-Suomen ELY-keskus

Navigointivalikko

KES Etusivu

Yhteystiedot 

Aukioloaika

arkisin klo 8.00 - 16.15

Puhelinvaihde

0295 024 500

Postiosoite

PL 250, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite

Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Kirjaamo 

kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Uutisia alueelta

Muuta ajankohtaista

Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiset

  • Ympäristöministeriö on täydentänyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia
    ​​​​​​​YM pyytää muutoksista palautetta ja aineistoa voi kommentoida 24.11.-31.12.2020 (lausuntopalvelu.fi )
    Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin maakunnittain ELY-keskusten johdolla vuosina 2010–2015. Alueellisten inventointien valmistuttua valtakunnallinen kooste oli julkisesti kuultavana ja lausuntokierroksella vuonna 2016. Nyt päättyneessä toisessa vaiheessa ympäristöministeriö esittää päivitysinventointiin muutoksia, jotka perustuvat vuonna 2016 annettuun palautteeseen sekä sen jälkeen tehtyihin täydentäviin selvityksiin. Keski-Suomesta valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden esitykseen sisältyy 12 aluetta. Ympäristöministeriön täydentämässä esityksessä Keski-Suomen maisema-alueille ei ole tehty muutoksia vuoden 2016 esitykseen verrattuna.

  • ​​​​​​​​​​Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto -ohjelma
    ​​​​​​​tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelman laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Rakennerahastoasiat

 

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)

KES Etusivu - Lisää tiedotteita