Vahingonkorvaukset 

ELY-keskukset toimivat tienpitoviranomaisina ja vastaavat alueellaan maanteiden kunnosta. Tienkäyttäjälle maantiellä sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut tien puutteellisesta kunnossapidosta, on mahdollista hakea vahingonkorvausta.

Tienkäyttäjä voi saada korvausta, jos tienhoito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Yksistään tien huono kunto ei oikeuta korvaukseen. Korvaushakemukset käsitellään keskitetysti Lapin ELY-keskuksessa.

Vahingon sattuessa kannattaa

 • kirjata muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja
 • ottaa valokuvia tapahtumapaikasta, vahingon aiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista
 • soittaa Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100

Näin vahingot ja vahinko-olosuhteet ovat varmimmin todettavissa ja tutkittavissa. Tienkäyttäjän linja välittää tiedon vahingosta ja vauriopaikasta tienpitäjälle ja tarvittaviin korjaus- ja varoittamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi.

Vahingonkorvauksen hakeminen

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritetty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus.

Korvaushakemus tienkäyttäjälle maantiellä aiheutuneista vahingoista löytyy oikeanpuoleisesta Lomakkeet-linkistä.  Käsittelyn tehostamiseksi pyydämme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointilomaketta.

Hakemukseen tulee liittää vahinkotapauksesta riippuen

 • korjauskustannuslaskelma (vahinkotarkastajan laskelma suuremmissa vahingoissa)
 • valokuvat, kartat ja piirrokset vahinkopaikasta ja vahingoista
 • poliisin tutkintailmoitus
 • vahinkotapahtuman silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot
 • lääkärinlausunnot
 • selvitys ansionmenetyksestä
 • selvitys vakuutuksen omavastuuosuudesta
 • selvitys ajoneuvon seisonta-ajasta ja käyvästä arvosta vahinkohetkellä

HUOM! Hakemukseen ei liitetä kuitteja tai tositteita. Säilytä alkuperäiset kuitit ja  tositteet itselläsi. Lapin ELY-keskus pyytää hakijaa erikseen toimittamaan alkuperäiset kuitit myönteisessä päätöksessä. Korvaukset maksetaan alkuperäisen tai alkuperäistä vastaavan kuitin perusteella.

Lisätietoja korvaushakemukseen liittyen saa Liikenteen asiakaspalvelukeskuksesta puh. 0295 020 600 (ma-pe klo 9-16).

Postitse toimitettava hakemus lähetetään osoitteeseen

Lapin ELY-keskus
L-vastuualue
PL 8060
96101 Rovaniemi

Vahingonkorvaushakemusten käsittely

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen sekä urakanvalvojalta ja urakoitsijalta pyydettyjen lausuntojen ja muun hankitun selvityksen perusteella. Päätös tehdään kirjallisen materiaalin perusteella ja lähetetään hakijalle postitse.

Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).