Organisaatio - Pirkanmaa

Ylijohtaja Leena Vestala

Aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi
Strategia- ja asiakkuuspäällikkö Jani Tulehmo
Team Finland -koordinaattori Jukka Kohonen
Viestintäpäällikkö Tiina Tanni

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Ylijohtaja Leena Vestala
Johdon assistentti Elina Anttila

  • Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari
  • Maaseutuyksikön päällikkö Heli Hantula

Liikenne ja infrastruktuuri

Johtaja Juha Sammallahti

  • Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Harri Vitikka
  • Tienpidon suunnittelu -yksikön päällikkö Tero Haarajärvi
  • Keskitetyt asiakaspalvelut -yksikön päällikkö Sirkka Lahtinen

Ympäristö ja luonnonvarat

Johtaja Olli Madekivi
Johdon assistentti Maija Alaranta

  • Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte
  • Yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö vs. Samuli Alppi
  • Vesiyksikön päällikkö Heidi Heino
  • Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikön päällikkö Ari Nygrén

Pirkanmaan ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 036 000

Hallintoasiat

ELY-keskusten hallintoasioita hoitaa Kehittämis- ja hallintopalvelut -keskus (KEHA):
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot

Päivitetty